Rozvíjejte se s námi

 KONTAKTUJTE NÁS 


Ing. Barbora Appeltová

koordinátorka CPN

appeltova@ddmpraha.cz

724 064 554

Mgr. Anna Štindlová

psycholožka CPN

anna.stindlova@ddmpraha.cz

776 886 949

PaedDr. Blanka Spieglerová 

zástupce ředitele DDM

spieglerovaa@ddmpraha.cz

777 706 525

Centrum podpory nadání

DDM hl. m. Prahy

Karlínské nám 7, 186 00  Praha 8