Pravidelné aktivity / Kroužky


DDM hl. m. Prahy má dlouholetou tradici zájmového vzdělávání, nabízí kroužky zaměřené například přírodovědně, technicky, umělecky, sportovně. Disponuje pracovišti, středisky DDM hl. m. Prahy, která jsou specializována podle oborů, poskytují kvalitní zázemí, zkušené lektory, komunitní atmosféru. Výhodou je rozmanitost výběru a návaznost podle věku dítěte.

Kompletní aktuální nabídku najdete na www.ddmpraha.cz/krouzky