Poradenství

" Pro rozvoj svého potenciálu potřebují nadané děti nejen adekvátní možnosti vzdělávání, ale také bezpečný prostor a podporu. Podporu potřebují také jejich rodiče a pedagogové. V rámci našich poradenských služeb proto nabízíme psychologické poradenství pro děti a rodiče a odborné konzultace pro pedagogy."

Mgr. Anna Štindlová psycholog

Dětem

nabízíme

 • podporu při definování zájmu, mapování nadání
 • společné hledání možností vzdělávání, volnočasových aktivit
 • bezpečný prostor pro sebeuvědomění a sebevyjádření
 • posilování realistického sebehodnocení, zdravého sebevědomí
 • podporu motivace k rozvoji svého potenciálu
 • provázení při hledání místa mezi vrstevníky
 • podporu otevřené komunikace s rodiči a pedagogy

Rodičům

nabízíme

 • podporu optimálního výchovného přístupu k nadanému dítěti
 • bezpečný prostor pro uvědomění svých možností a limitů jako rodiče
 • provázení při volbě vzdělávací cesty a volnočasových aktivit dítěte
 • podporu otevřené komunikace s dítětem, s pedagogy
 • kontakty na další odborníky, zařízení

Pedagogům

nabízíme

 • společné hledání přístupu k nadanému žákovi, který odpovídá jeho potřebám

 • informace o možnostech vzdělávání nadaných v ČR a zahraničí
 • podporu otevřené komunikace s žáky a rodiči
 • kontakty na další odborníky, zařízení


Cena úvodní konzultace je 200 Kč, cena následné péče je zdarma.