Odborné soutěže

Jsme dlouholetým pořadatelem mnoha soutěží a podílíme se na organizaci oborových olympiád či Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Díky specializovaným pracovištím nabízíme kvalitní a odborně vybavené prostředí pro soutěže a olympiády různých zaměření.

Stanice přírodovědců je úzce spjata s Chemickou, Biologickou a Geologickou olympiádou, Stanice techniků a Karlínské Spektrum zajišťují realizaci národního kola soutěže FIRST LEGO League nebo krajského kola SOČ.

Účastníci se mohou připravovat:

  • v zájmových kroužcích (biologie, chemie, geologie, legorobotika)
  • na seminářích a workshopech (psaní práce SOČ, verbální dovednosti)
  • na praktikách v laboratoři (Stanice přírodovědců)
  • formou konzultací

Děti, které se u nás připravují, bývají na soutěžích velmi úspěšné.