Spolupráce s VŠ / Firmami

Spolupráce s

VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Spolupráce může probíhat formou účasti na projektech školy či návštěvou školy. Nebo seminářem vedeným na půdě DDM hl. m. Prahy.

Přínos pro děti a rodiče:

 • motivace při studiu a přípravě na VŠ
 • možnost vidět školu a její prostředí před začátkem vlastního studia

Přínos pro vysoké školy:

 • popularizace vybraných oborů VŠ a ilustrace studia na těchto školách
 • příležitost získat studenty pro svůj obor
 • možnost spolupráce studentů VŠ s našimi pedagogy a jejich zapojení do aktivit CPN

Spolupráce s

FIRMAMI

Spolupráce může probíhat formou exkurzí ve firmách, workshopů, případně stáží.

Přínos pro děti a rodiče:

 • motivace při výběru školy a zaměstnání
 • možnost vidět konkrétní uplatnění v praxi
 • povědomí o specializovaných dovednostech, které požadují firmy

Přínos pro firmy:

 • možnost motivovat budoucí zaměstnance
 • zvyšování povědomí i o méně známých specializovaných oborech
 • zviditelnění na akcích a webu naší organizace