Semináře / workshopy

V rámci CPN nabízíme různé vzdělávací semináře a workshopy. Mohou být čistě odborné, například: jak používat laboratorní techniku, napsat odbornou práci, nebo zaměřené na měkké kompetence (efektivní komunikace, spolupráce, řešení problémů, objevování a orientace v informacích, ...), dále se jedná o projekty propojující umění a techniku nebo výukové programy pro žáky i pedagogy.